Level 6
Level 7

Neljateistkümnes õppetükk


187 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ait
barn
aida hein
the barn's hay
kolm aita
three barns
palju aitu
many barns
ehtne
genuine
ehtsa toode garantii
genuine product's guarantee
neli ehtsat toodet
four genuine products
palju ehtsaid toodeid
many genuine products
elamus
(life) experience
elamuse eelis
the (life) experience's advantage
viis elamust
five (life) experiences
palju elamusi
many (life) experiences
esindaja
representative
esindaja maja
the representative's house
kuus esindajat
six representatives
palju esindajaid
many representatives
hädavajalik
essential
hädavajaliku koostisosa tegevus
the essential ingredient's activity
seitse hädavajalikku koostisosa
seven essential ingredients
palju hädavajalikke koostisosasid
many essential ingredients
haldjas
fairy
haldja loss
the fairy's castle
kaheksa haldjat
eight fairies
palju haldjaid
many fairies
hammustama
to bite
hammustada
to bite
hammustab
he/she bites
hankima
to obtain
hankida
to obtain
hangib
he/she obtains
haruldus
rarity
harulduse pinge
the rarity's pressure
üksteist haruldust
eleven rarities
palju haruldusi
many rarities
hülg
seal
hülge biotoop
the seal's biotope
kaksteist hüljest
twelve seals
palju hülgeid
many seals
kadakas
juniper
kadaka juust
juniper's cheese
kolmteist kadakat
thirteen junipers
palju kadakaid
many junipers
kaevandus
mine
kaevanduse mineraalid
the mine's minerals
kaks kaevandust
two mines
palju kaevandusi
many mines
kehtivus
validity
kehtivuse kestus
the validity's duration
kolm kehtivust
three validities
palju kehtivusi
many validities
kogudus
congregation
koguduse juht
the congregation's chief
neli kogudust
four congregations
palju kogudusi
many congregations
kõrb
desert
kõrbe suurus
the desert's size
viis kõrbet
five deserts
palju kõrbeid
many deserts
kõrbema
to singe
kõrbeda
to singe
kõrbeb
he/she singes
kõva
strong
kõva hääle laul
a strong voice's song
seitse kõva häält
seven strong voices
palju kõvasid hääli
many strong voices
kurk
cucumber
kurgi taim
the cucumber's plant
kaheksa kurki
eight cucumbers
palju kurke
many cucumbers
kuurort
health resort
kuurordi armastus
the health resort's love
üheksa kuurorti
nine health resorts
palju kuurorte
many health resorts
laid
islet
laiu pind
the islet's surface
kümme laidu
ten islets
palju laide
many islets
looma
to create
luua
to create
loob
he/she creates
maastik
scenery
maastiku ilus
the scenery's beauty
kaksteist maastikku
twelve sceneries
palju maastikke
many sceneries
majakas
lighthouse
majaka kõrgus
lighthouse's height
kolmteist majakat
thirteen lighthouses
palju majakaid
many lighthouses
majutus
accommodation
majutuse hind
the accommodation's price
kaks majutust
two accommodations
palju majutusi
many accommodations
mälestis
memorial, monument
mälestise sammas
the memorial, monument's pillar
kolm mälestist
three memorial, monuments
palju mälestisi
many memorial, monuments
matk
hike
matka eesmärk
the hike's goal
neli matka
four hikes
palju matku
many hikes
matkarada
walking path
matkaraja pikkus
the walking path's length
viis matkarada
five walking paths
palju matkaradu
many walking paths
metsik
wild
metsiku looma biotoop
the wild animal's biotope
kuus metsikut looma
six wild animals
palju metsikuid loomi
many wild animals
muumia
mummy
muumia pulber
the mummy's powder
seitse muumiat
seven mummies
palju muumiaid
many mummies
nautima
to enjoy
nautida
to enjoy
naudib
he/she enjoys
nõid
witch
nõia maja
the witch's house
üheksa nõida
nine witches
palju nõidu
many witches
nutikas
smart, wise
nutika mehe ütlus
the smart, wise man's saying
kümme nutikat meest
ten smart, wise men
palju nutikaid mehi
many smart, wise men
omanäoline
distinctive, original
omanäolise tehise hind
distinctive, original artifact's price
üksteist omanäolist tehist
eleven distinctive, original artifacts
palju omanäolisi tehiseid
many distinctive, original artifacts
omapärane
peculiar, unusual
omapärase mõju tagajärg
the peculiar, unusual incidence's consequence
kaksteist omapärast mõjut
twelve peculiar, unusual incidences
palju omapäraseid mõjuid
many peculiar, unusual incidences
pinnas
soil
pinnase saladus
the soil's secret
kolmteist pinnast
thirteen soils
palju pinnasi
many soils
põgenema
to flee
põgeneda
to flee
põgeneb
he/she flees
purjekas
sailboat
purjeka puri
the sailboat's sail
kolm purjekat
three sailboats
palju purjekaid
many sailboats
retk
expedition
retke eesmärk
the expedition's goal
neli retke
four expeditions
palju retki
many expeditions
seiklema
to adventure
seigelda
to adventure
seikleb
he/she adventures
sild
bridge
silla kõrgus
the bridge's height
kuus silda
six bridges
palju sildu
many bridges
sõltuma
to depend
sõltuda
to depend
sõltub
he/she depends
tähtaeg
term
tähtaja tingimused
the term's conditions
kaheksa tähtaega
eight terms
palju tähtaegu
many terms
tarbima
to consume
tarbida
to consume
tarbib
he/she consumes
tegelik
actual
tegeliku uudise sisu
the actual new's contents
kümme tegelikku uudiset
ten actual news
palju tegelikke uudiseid
many actual news
tihevaru
dense, thick
tihevaruda metsa omanik
the dense, thick forest's owner
üksteist tihevarudat metsa
eleven dense, thick forests
palju tihevarudaid metsi
many dense, thick forests
toiming
act, action
toimingu tagajärg
the act, action's consequence
kaksteist toimingut
twelve acts, actions
palju toiminguid
many acts, actions
uputus
flood
uputuse sügavus
the flood's depth
kolmteist uputust
thirteen floods
palju uputusi
many floods
varu
stock, reserve
varu suurendamine
the stock, reserve's (active) increase
kaks varu
two stocks, reserves
palju varusid
many stocks, reserves
varustus
equipment
varustuse väärtus
the equipment's value
kolm varustust
three equipments
palju varustusi
many equipments