Level 4 Level 6
Level 5

Kaheteistkümmnes õppetükk


170 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
äär
(long) edge
ääre teravus
the (long) edge's sharpness
kolm äärt
three (long) edges
palju ääri
many (long) edges
alla andma
to give up
alla anna
to give up
annab alla
he/she gives up
harrastama
to go in for
harrastada
to go in for
harrastab
he/she goes in for
huvi
interest
huvi põhjus
the interest's cause
kuus huvi
six interests
palju huvisid
many interests
huvituma
to take interest
huvituda
to take interest
huvitub
he/she takes interest
järsk
steep
järsu trepi oht
the steep stair's danger
kaheksa järsku treppi
eight steep stairs
palju järske treppe
many steep stairs
jõud
force
jõu allikas
the force's source
üheksa jõudu
nine forces
palju jõude
many forces
kahtlema
to doubt
kahelda
to doubt
kahtleb
he/she doubts
kaotus
loss, defeat
kaotuse põhjus
the loss, defeat's cause
üksteist kaotust
eleven losses, defeats
palju kaotusi
many losses, defeats
karikas
trophy
karika väärtus
the trophy's value
kaksteist karikat
twelve trophies
palju karikaid
many trophies
kiik
swing
kiige kära
the swing's noise
kolmteist kiike
thirteen swings
palju kiikesid
many swings
kogemus
experience [3]
kogemuse eelis
the experience's [3] advantage
kaks kogemust
two experiences [3]
palju kogemusi
many experiences [3]
kohtunik
judge, referee
kohtuniku au
the judge, referee's honor
kolm kohtunikku
three judge, referees
palju kohtunikke
many judge, referees
koondis
association
koondise liige
the association's member
neli koondist
four associations
palju koondisi
many associations
lihas
muscle
lihase valk
the muscle's protein
viis lihast
five muscles
palju lihaseid
many muscles
liiges
joint
liigese vigastus
the joint's injury
kuus liigest
six joints
palju liigeseid
many joints
liikumishäire
movement disorder
liikumishäire põhjus
the movement disorder's cause
seitse liikumishäiret
seven movement disorders
palju liikumishäireid
many movement disorders
maapind
earth surface
maapinna aare
the earth surface's treasure
kaheksa maapinda
eight earth surface
määr
extent
määra tähendus
the extent's significance
üheksa määra
nine extents
medal
medal
medali metall
the medal's metal
kümme medalit
ten medals
palju medaleid
many medals
mõjuma
to have an effect
mõjuda
to have an effect
mõjub
he/she have an effects
osavõtt
participation
osavõtu eelis
the participation's advantage
kaksteist osavõttu
twelve participations
palju osavõtte
many participations
pisike
tiny
pisikese maali kunstnik
the tiny painting's artist
kolmteist pisikest maali
thirteen tiny paintings
palju pisikesi maale
many tiny paintings
post
mail
posti teenindus
the mail's service
kaks posti
two mails
palju poste
many mails
pragu
slit
prao suurus
the slit's size
kolm pragu
three slits
palju pragusid
many slits
püsima
to remain
püsida
to remain
püsib
he/she remains
rekord
record
rekordi kuupäev
the record's date
viis rekordit
five records
palju rekordeid
many records
rihm
belt, strap
rihma nahk
the belt, strap's leather
kuus rihma
six belt, straps
palju rihmu
many belt, straps
ründama
to attack
rünnata
to attack
ründab
he/she attacks
saavutama
to achieve
saavutada
to achieve
saavutab
he/she achieves
selguma
to transpire, become clear
selguda
to transpires, become clear
selgub
he/she transpires, it becomes clear
suund
direction
suuna rada
the direction's track
kümme suunda
ten directions
palju suundi
many directions
tagajärg
consequence
tagajärje tõsidus
the consequence's seriousness
üksteist tagajärge
eleven consequences
palju tagajärgi
many consequences
tasavägine
close (competition)
tasavägise võistluse võitja
the close competition's winner
kaksteist tasavägist võistlust
twelve close competitions
palju tasavägiseid võistlusi
many close competitions
tekkima
to emerge
tekkida
to emerge
tekkib
he/she emerges
trauma
trauma
trauma tervendamine
the trauma's (active) healing
kaks traumat
two traumas
palju traumasid
many traumas
tunnetus
cognition
tunnetuse ebaedu
the cognition's mishap
kolm tunnetust
three cognitions
palju tunnetusi
many cognitions
uisk
skate
uisu kiirus
the skate's speed
neli uisku
four skates
palju uiske
many skates
ulatuma
to reach, extend
ulatuda
to reach, extend
ulatub
he/she reaches, extends
väravavaht
goalkeeper
väravavahi viga
the goalkeeper's fault
kuus väravavahti
six goalkeepers
palju väravavahte
many goalkeepers
vastupidav
durable
vastupidava elektroonika hind
the durable electronic's price
seitse vastupidavat elektroonikat
seven durable electronics
palju vastupidavaid elektroonikaid
many durable electronics
viik
draw, tie
viigi võimalikkus
the draw, tie's probability
kaheksa viiki
eight draws, ties
palju viike
many draws, ties
võidukas
victorious
võiduka kindrali surm
the victorious general's death
üheksa võidukat mõtet
nine victorious ideas
palju võidukaid mõtteid
many victorious ideas
võistlema
to compete
võistelda
to compete
võistleb
he/she competes
võit
victory
võidu hind
the victory's price
üksteist võitu
eleven victories
palju võite
many victories
võrdlus
comparison
võrdluse nõrkus
the comparison's weakness
kaksteist võrdlust
twelve comparisons
palju võrdlusi
many comparisons