Level 2 Level 4
Level 3

Kümnes õppetükk


166 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
andmebaas
database
andmebaasi sisu
the database's contents
kolm andmebaasi
three databases
palju andmebaase
many databases
helin
ring, sound
helina kestus
the ring, sound's duration
neli helinat
four ring, sounds
palju helinaid
many ring, sounds
heli
sound
heli jõud
the sound's force
viis heli
five sounds
palju helisid
many sounds
hirmutama
to scare
hirmutada
to scare
hirmutab
he/she scares
invaliid
invalid
invaliidi pension
the invalid's pension
seitse invaliidi
seven invalids
palju invaliide
many invalids
isiklik
personal
isikliku eseme väärtus
the personal item's value
kaheksa isiklikku eset
eight personal items
palju isiklikke esemeid
many personal items
isiksus
personality
isiksuse viga
the personality's fault
üheksa isiksust
nine personalities
palju isiksusi
many personalities
juhe
wire
juhtme pikkus
the wire's length
kümme juhet
ten wires
palju juhtmeid
many wires
kandiline
angular
kandilise kiiruse suurenemine
the angular speed's (passive) increase
üksteist kandilist kiirust
eleven angular speeds
palju kandilisi kiirusi
many angular speeds
katkestus
interruption
katkestuse kestus
the interruption's duration
kaksteist katkestust
twelve interruptions
palju katkestusi
many interruptions
kinni jooksma
to jam, malfunction
kinni joosta
to jam, malfunction
jookseb kinni
he/she jams, malfunctions
klahv
key (button)
klahvi metall
the key's (button's) metal
kaks klahvi
two keys (buttons)
palju klahve
many keys (buttons)
klaviatuur
keyboard
klaviatuuri kaal
the keyboard's weight
kolm klaviatuuri
three keyboards
palju klaviatuure
many keyboards
kõlar
speaker (for electronics)
kõlari kvalitee
the speaker's (for electronics) quality
neli kõlarit
four speakers (for electronics)
palju kõlareid
many speakers (for electronics)
kole
hideous
koleda kuritegu tagajärg
the hideous crime's consequence
viis koledat kuritegut
five hideous crimes
palju koledaid kuriteguid
many hideous crimes
kõrvaklapid
headphones
kõrvaklappide kära
the headphones's noise
kuus kõrvaklappe
six headphones
kõvaketas
hard drive
kõvaketta suurus
the hard drive's size
seitse kõvaketast
seven hard drives
palju kõvakettaid
many hard drives
kustutama
to delete
kustutada
to delete
kustutab
he/she deletes
laadija
charger
laadija rike
the charger's failure
üheksa laadijat
nine chargers
palju laadijaid
many chargers
loll
stupid
lolli bürokraadi kava
the stupid bureaucrat's plan
kümme lolli bürokraati
ten stupid bureaucrats
palju lolle bürokraate
many stupid bureaucrats
lukustama
to lock
lukustada
to lock
lukustab
he/she locks
lüliti
switch
lüliti rike
the switch's fault
kaksteist lülitit
twelve switches
palju lüliteid
many switches
maakera
globe
maakera mäng
the globe's game
kolmteist maakera
thirteen globes
palju maakerasid
many globes
näide
example
näite puudus
the example's shortcoming
kaks näidet
two examples
palju näiteid
many examples
nõme
ignorant
nõmeda mehe edu
the ignorant man's success
kolm nõmedat meest
three ignorant men
palju nõmedaid mehi
many ignorant men
paljastama
to expose
paljastada
to expose
paljastab
he/she exposes
paljastus
exposure
paljastuse kestus
the exposure's duration
viis paljastust
five exposures
palju paljastusi
many exposures
pimedus
darkness
pimeduse õudus
the darkness' horror
kuus pimedust
six darknesses
palju pimedusi
many darknesses
pingelangus
voltage drop
pingelanguse suurenemine
the voltage drop's (passive) increase
seitse pingelangust
seven voltage drops
palju pingelangusi
many voltage drops
pistik
plug
pistiku sidemed
the plug's contacts
kaheksa pistikut
eight plugs
palju pistikuid
many plugs
pitsat
stamp, seal
pitsati tint
the stamp, seal's ink
üheksa pitsatit
nine stamp, seals
palju pitsateid
many stamp, seals
püsiühendus
permanent connection
püsiühenduse lõhkumine
the permanent connection's breaking
kümme püsiühendust
ten permanent connections
palju püsiühendusi
many permanent connections
salvestama
to record
salvestada
to record
salvestab
he/she records
segadus
confusion
segaduse põhjus
the confusion's cause
kaksteist segadust
twelve confusions
palju segadusi
many confusions
sisse lülitama
to switch on
sisse lülitada
to switch on
lülitab sisse
he/she switches on
suunama
to direct
suunata
to direct
suunab
he/she directs
tarkvara
software
tarkvara tootja
the software's producer
kolm tarkvara
three softwares
palju tarkvarasid
many softwares
tekitama
to generate
tekitada
to generate
tekitab
he/she generates
tõestama
to prove (formally)
tõestada
to prove (formally)
tõestab
he/she (formally) proves
töövahend
implementation
töövahendi viga
the implementation's error
kuus töövahendit
six implementations
palju töövahendeid
many implementations
tundmatu
unknown
tundmatu nähtuse selgitamine
the unknown phenomenon's explanation
seitse tundmatut nähtust
seven unknown phenomena
palju tundmatuid nähtusi
many unknown phenomena
vaikne
quiet
vaikse tüdruku mõte
the quiet girl's idea
kaheksa vaikest tüdrukut
eight quiet girls
palju vaikseid tüdrukuid
many quiet girls
välja lülitama
to switch off
välja lülitada
to switch off
lülitab välja
he/she switches off
veenduma
to make sure, convince oneself
veenduda
to make sure, convince oneself
veendub
he/she makes sure, convinces oneself
viirusetõrje
anti-virus defense
viirusetõrje tegevus
the anti-virus defense's activity
üksteist viirusetõrjet
eleven anti-virus defenses