Level 2
Level 1

Kaheksas õppetükk


208 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aktsia
share, stock
aktsia müügi kasu
the share, stock's sale's benefit
kolm aktsiat
three share, stocks
palju aktsiaid
many share, stocks
alahindama
to underestimate
alahinnata
to underestimate
alahindab
he/she underestimates
allahindlus
discount [1]
allahindluse kestus
the discount's [1] duration
viis allahindlust
five discounts [1]
palju allahindlusi
many discounts [1]
andmed
data
andmete tähendus
the data's significance
kuus andmeid
six datas
annetus
donation
annetuse summa
the donation's amount
seitse annetust
seven donations
palju annetusi
many donations
arvesti
meter, counter
arvesti mahajäämus
the meter, counter's lag
kaheksa arvestit
eight meter, counters
palju arvesteid
many meter, counters
euro
euro
euro paberraha
the euro's bills
üheksa eurot
nine euros
palju eurosid
many euros
hädaline
castaway
hädalise reostus
the castaway's pollution
kümme hädalist
ten castaways
palju hädalisi
many castaways
hind
price
hinna suurenemine
the price's (passive) increase
üksteist hinda
eleven prices
palju hindu
many prices
hinnakiri
price-list
hinnakirja pikkus
the price-list's length
kaksteist hinnakirja
twelve price-lists
palju hinnakirju
many price-lists
hoius
deposit
hoiuse summa
the deposit's sum
kolmteist hoiust
thirteen deposits
palju hoiuseid
many deposits
hooaeg
(touristic) season
hooaja hinnakiri
(touristic) season's pricelist
kaks hooaega
two (touristic) seasons
palju hooaegu
many (touristic) seasons
jaksama
to be able [3]
jaksata
to be able [3]
jaksab
he/she is able [3]
julgus
courage
julguse võim
the courage's power
neli julgust
four courages
palju julgusi
many courages
kindlustama
to insure
kindlustada
to insure
kindlustab
he/she insures
kindlustunne
confidence
kindlustunde pimedus
confidence's blindness
kuus kindlustunnet
six confidences
kindlustus
insurance
kindlustuse tingimused
the insurance's conditions
seitse kindlustust
seven insurances
palju kindlustusi
many insurances
kulukas
costly
kuluka remondi hind
the costly repair's price
kaheksa kulukat remonti
eight costly repairs
palju kulukaid remonte
many costly repairs
kulu
expense [3]
kulu põhjus
the expense's [3] reason
üheksa kulu
nine expenses [3]
palju kulusid
many expenses [3]
kuningas
king
kuninga loss
the king's castle
kümme kuningat
ten kings
palju kuningaid
many kings
kursis olema
to be in the know
kursis olla
to be in the know
on kursis
he/she is in the know
lisatasu
surcharge
lisatasu summa
the surcharge's amount
kaksteist lisatasu
twelve surcharges
palju lisatasusid
many surcharges
lõhn
smell
lõhna allikas
the smell's source
kolmteist lõhna
thirteen smells
palju lõhnu
many smells
maha jätma
to leave [3], abandon, let down
maha jätta
to leave [3], abandon,let down
jätab maha
he/she leaves [3], abandons, lets down
majanduslik
economic [1]
majandusliku lähenemise teooria
the economic [1] approach's theory
kolm majanduslikku lähenemist
three economic [1] approaches
palju majanduslikke lähenemisi
many economic [1] approaches
makse
payment
makse rike
the payment's error
neli makset
four payments
palju makseid
many payments
maksumus
cost [2]
maksumuse suurenemine
the cost's [2] (passive) increase
viis maksumust
five costs [2]
palju maksumusi
many costs [2]
maks
tax, fee
maksu leiutis
the tax, fee's invention
kuus maksu
six tax, fees
palju makse
many tax, fees
näit
reading (of a meter)
näidu viga
the reading (of a meter)'s error
seitse näitu
seven reading (of a meter)s
palju näite
many reading (of a meter)s
näpp
finger [1]
näpunäide
the finger's showing, hint [1]
kaheksa näppu
eight fingers [1]
palju näppe
many fingers [1]
öine
nightly
öise linnu hääl
the nightly bird's voice
üheksa öist lindu
nine nightly birds
palju öiseid linde
many nightly birds
õnn
happiness
õnne lõpp
happiness's end
kümme õnne
ten happinesses
pankur
banker
pankuri palk
the banker's salary
üksteist pankurit
eleven bankers
palju pankureid
many bankers
peale hakkama
to find a use for
peale hakata
to find a use for
hakkab peale
he/she finds a use for
piirama
to limit
piirata
to limit
piirab
he/she limits
pikaajaline
long-term
pikaajalise lahenduse eelis
a long-term solution's advantage
kaks pikaajalist lahendust
two long-term solutions
palju pikaajalisi lahendusi
many long-term solutions
preemia
bonus
preemia summa
the bonus' sum
kolm preemiat
three bonuses
palju preemiaid
many bonuses
pruut
bride
pruudi kleit
the bride's dress
neli pruuti
four brides
palju pruute
many brides
rahakott
wallet
rahakoti sisu
the wallet's contents
viis rahakotti
five wallets
palju rahakotte
many wallets
rõõm
pleasure
rõõmu hind
the pleasure's price
kuus rõõmu
six pleasures
palju rõõme
many pleasures
säästlik
economical, money saving [2]
säästliku tegevuse eelis
the economical, money saving activity's advantage [2][1]
seitse säästlikku tegevust
seven economical, money saving activities [2][1]
palju säästlikke tegevusi
many economical, money saving activities [2][1]
säästma
to save (money)
säästa
to save (money)
säästab
he/she saves (money)
sääst
saving
säästu vähendamine
the saving's (active) reduction
üheksa säästu
nine savings
palju sääste
many savings
sõnum
(short) message
sõnumi krüpteerimine
the (short) message's encryption
kümme sõnumit
ten (short) messages
palju sõnumeid
many (short) messages
taga ajama
to pursue
taga ajada
to pursue
ajab taga
he/she pursues
tehing
transaction [2]
tehingu summa
the transaction's [2] amount
kaksteist tehingut
twelve transactions [2]
palju tehinguid
many transactions [2]
tervishoid
public health
tervishoiu arenemine
the public health's (passive) development
kolmteist tervishoidu
thirteen public healths
toetus
support
toetuse abi
the support's help
kaks toetust
two supports
palju toetusi
many supports
tööd rabama
to work hard
tööd rabada
to work hard
rabab tööd
he/she works hard
tutvus
acquaintance
tutvuse erutus
the acquaintance's excitement
neli tutvust
four acquaintances
palju tutvusi
many acquaintances
ümber käima
to deal with
ümber käia
to deal with
käib ümber
he/she deals with
vaesus
poverty
vaesuse vähendamine
the poverty's (active) reduction
kuus vaesust
six poverties
palju vaesusi
many poverties
vahetama
to exchange
vahetada
to exchange
vahetab
he/she exchanges
valuuta
currency
valuuta vahetus
the currency's exchange
kaheksa valuutat
eight currencys
palju valuutasid
many currencys
varn
clothes-rack
varna puit
the clothes-rack's wood
üheksa varna
nine clothes-racks
palju varnu
many clothes-racks
võlakiri
loan certificate, promissory note
võlakirja oht
the loan certificate, promissory note's risk
kümme võlakirja
ten loan certificate, promissory notes
palju võlakirju
many loan certificate, promissory notes