Level 2 Level 4
Level 3

Të dhëna personale


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ime
Emri
Priimek
Mbiemri
Spol
Gjinia
moški
mashkullore
ženski
femërore
datum rojstva
data e lindjes
rojstni kraj
vendi i lindjes
naslov
adresa
ulica in hišna številka
rruga dhe numri i shtëpis
poštna številka in kraj
numri postar dhe vendi
mesto
qyteti
država
shteti
državljan
shtetas
telefonska številka
numri i telefonit
e-naslov
e-maili
starost
vjeçar
poklic
profesioni
podpis
nënshkrimi
poročen
i/e martuar