Level 8 Level 10
Level 9

Work


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pensioner
rencista
old age pensioner
emeryt
shift
zmiana (w pracy)
salary
wynagrodzenie, pensja
proceed
przechodzić (do czegoś); postępować; kierować się
pressurize
wywierać presję
overtime
nadgodziny
employment contract
umowa o pracę
practical training
praktyka
preferably
najchętniej
ought
powinno się
requirement
wymaganie
dismiss
zwalniać (kogoś z pracy)
post
stanowisko, posada
enable
umożliwiać
occupy
zajmować (kogoś)
aim
dążyć, zmierzać
hourly wage
stawka za godzinę
accountant
księgowy
accounting
księgowość
trade
zawód (pracownika fizycznego)
skilled
wykwalifikowany
labourer
pracownik fizyczny; robotnik
undertaking
przedsięwzięcie
self-employment
praca na własny rachunek
well-run
dobrze prosperujący
personnel officer
pracownik działu kadr
discouragement
zniechęcenie
supervise
nadzorować
underestimate
nie doceniać
sick leave
urlop zdrowotny
facilitation
ułatwienie
obstruct
utrudniać; blokować
strength
mocna strona
prospect
perspektywa; szansa
vocational training
praktyka zawodowa
trainee
praktykant
probation
okres próbny
exploit
wyzyskiwać; wykorzystywać
go on the dole
iść na zasiłek