Level 7 Level 9
Level 8

Social problems


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
race
rasa
addict
nałogowiec, osoba uzależniona
financial difficulties
trudności finansowe
gathering
zgromadzenie
beggar
żebrak
demand
żądać, wymagać
economic aid
pomoc gospodarcza
sobriety
trzeźwość
wealth
bogactwo, majątek
overdose
przedawkować
half measure
półśrodek
offering
datek; ofiara
burden
obarczać
cope with
radzić sobie z (np. stresem)
welfare
dobrobyt
social welfare
opieka społeczna
welfare state
państwo opiekuńcze
but better bitter butter than bottle battle
lepszy rydz niż nic