Level 4 Level 6

30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mug
napadać; obrabować
hostage
zakładnik
ransom
okup
smuggle
przemycać
trace
tropić, śledzić
capture
schwytać
damages
odszkodowanie
claim
domagać się
offender
przestępca
minor offence
wykroczenie
assassination
zamach
pursue
ścigać
custody
areszt
prosecution
oskarżenie
defendant
oskarżony
solicitor
adwokat (w sądach niższej instancji)
barrister
adwokat (w sądach wyższej instancji)
interrogate
przesłuchiwać
inquiry
dochodzenie
plead
odpowiadać na zarzuty (w sądzie)
plead guilty
przyznać się do winy
justification
usprawiedliwienie
raise an objection
wyrazić sprzeciw
part
strona (w sporze)
impartial
bezstronny
pass a verdict
wydać wyrok
convicted
skazany, uznany za winnego
life imprisonment
dożywocie
death penalty
kara śmierci
but better bitter butter than bottle battle
lepszy rydz niż nic