Level 41 Level 43
Level 42

Politics


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
questionnaire
ankieta; kwestionariusz
left-wing
lewicowy
supporter
zwolennik, stronnik
accede
przystępować (np. do unii)
acknowledgements
wyrazy uznania; podziękowania
oppose
sprzeciwiać się
rightist
prawicowy
resolve
postanawiać; uchwalać (r)
preside
przewodniczyć
assembly
rada; zgromadzenie
pass
uchwalać; przyjmować (p)
impose
nakładać; nakazywać (np. podatki
go to the polls
iść na wybory