Level 29 Level 31
Level 30

Nature


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
disastrous
katastrofalny
brook
strumyk
mud
błoto
shore
brzeg
pole
biegun
quake
drżeć; trząść się
adapt
przystosowywać się
cavern
pieczara
ash
popiół
rainforest
las tropikalny
glacier
lodowiec
summit
szczyt
ditch
rów
dune
wydma
moor
wrzosowisko
gulf
duża zatoka
swamp
moczary; bagna
plain
równina
hillock
pagórek; górka
slope
zbocze
gentle curve
łagodny zakręt
steep rise in prices
gwałtowny wzrost cen
phenomena
zjawiska
geyser
gejzer
high tide
przypływ
low tide
odpływ
whirlpool
wir wodny
whirlwind
trąba powietrzna
primeval forests
pierwotna puszcza