Level 20 Level 22
Level 21

The Office


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
expiration date
data upływu ważności
enclosure
załącznik
urgent
pilny; naglący
reject
odrzucać; odmawiać przyjęcia (r)
work permit
zezwolenie na pracę
in vain
na próżno
decline
odrzucać; odmawiać (d)
settled
postanowione
indispensable
niezbędny
supplementary
dodatkowy
confidential
poufny
date of issue
data wydania (np. paszportu)
authorization
upoważnienie
license
udzielać pozwolenia (licencji)
entitlement
uprawnienie
consent
zgoda; przyzwolenie
submission
przedłożenie
attestation
zaświadczenie; atest
demonstrate
wykazywać
originate
pochodzić; brać początek