Level 12 Level 14
Level 13

Economy


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
commerce
handel
decrease
spadek
establish
zakładać (firmę, organizację)
headquarters
siedziba
economic growth
wzrost gospodarczy
branch
oddział, filia
factor
czynnik
competitive
konkurencyjny
competition
konkurencja
home market
rynek krajowy
market economy
gospodarka rynkowa
the trade
branża
transact business
załatwiać interesy
privatize
prywatyzować
subsidize
dotować; sybwencjonować
subsidy
dotacja; subwencja
prosperity
rozkwit; pomyślny rozwój
go into recession
pogrążyć się w recesji
scarcity
niedobór; niedostatek
scarce
niewystarczający; rzadki
an article in demand
artykuł poszukiwany
supply and demand
podaż i popyt
suffice
wystarczać
sufficient
wystarczający
wholesale trade
handel hurtowy
retail trade
handel detaliczny
raise/lower prices
podnosić/obniżać ceny