Level 9 Level 11
Level 10

Science and Education


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hostel
schronisko
impractical
niepraktyczny
scholarship
stypendium
nursery
żłobek
nursery school
przedszkole
apply for admission
złożyć aplikację o przyjęcie (np. na uniwersytet)
attend a meeting
uczestniczyć w spotkaniu
faculty
wydział
manual
podręcznik
obtain
otrzymać; uzyskać
dictate
dyktować
modelled on
wzorowany na
ingenious method
pomysłowa metoda
teachable
pojętny
comprehensive
wszechstronny; ogólny
tuition
nauka; lekcje
swap information
wymienić informacje
diligent
pilny; pracowity
conduct an experiment
przeprowadzać eksperyment