Level 7
Level 8

دودکش های دستگاه های گازسوز ساختمان ها


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
دودکش مشترک برای طبقات متوالی تا چند طبقه مجاز است؟
حداکثر 5 طبقه
شرایط استفاده از دودکش مشترک در طبقات متوالی؟
حداکثر 5 طبقه,تامین هوای احتراق از بیرون, همه وسایل یا فن دار یا بدون فن باشند
محل اتصال دودکش به کوره هایی که در شرایط اتمسفریک کار میکنند باید....باشد
در بالاترین قسمت کوره
جهت جلوگیری ازانفجار در کوره هایی که دودکش آنها در پایین آن نصب می شود چه باید کرد؟
یک لوله حداقل 1 اینچ از بالاترین نقطه کوره به قسمت عمودی دودکش وصل کرد
شروط استفاده از اندازه دودکش برابر با خروجی دستگاه هنگامی که دودکش محاسبه شده از آن بزرگتر است
ارتفاع کل دودکش حداقل3متر, برای محل خروج تا 12 اینچ اندازه دودکش بیش از 1 سایز کوچک نشده باشد,برای قطر خروجی بزرگتر از 12 اینچ قطر دودکش بیش از 2سایز کوچک نشده باشد
طول افقی لوله رابط مساوی 0 به چه معنی است؟
یعنی دودکش مستقیما بالای دستگاه نصب شده است
ملاک محاسبه دودکش مناطق مرتفع
مصرف دستگاه در سطح دریا
استفاده دودکش مشترک برای وسایل گازسوزی که هوای آنها از بیرون تامین نمی شود....است
ممنوع
وسایل گازسوز دارای مشعل تحت فشار-فن دار-که در طبقات مختلف نصب می شوند از چه نوع دودکشی میتوانند استفاده کنند؟مشترک یا مستقل؟
فقط مستقل
هر خم 90 درجه علاوه بر دوخم اولیه ظرفیت دودکش را ...کاهش می دهد
10 درصد
اگر قطر لوله رابط و دودکش مشترک برابر باشندچه باید کرد؟
قطر دودکش مشترک را حداقل 1 سایز بزرگتر میگیریم
اتصالات مورد استفاده بین رابط و دودکش مشترک چه اندازه باشد؟
به اندازه دودکش مشترک
رابط مشترک واتصالات آن ازچه نوعی باشند؟
فلزی
اتصال لوله های رابط دودکش مشترک به چه وسیله انجام میشود؟
فقط بوسیله سه راهی پیش ساخته
طول لوله رابط
حداکثر 45 سانتی متر به ازای هر 2.5 سانتی متر قطر لوله رابط
اگرطول لوله رابط از 45 سانتی متر به ازای هر 2.5 سانتی متر قطر آن بیشتر باشد
باید از طریق افزایش قطر یا ارتفاع لوله رابط یا ارتفاع کل دودکش تصحیح گردد
مکان دودکش در صورت نصب دو دستگاه گازسوز در یک طبقه با دودکش مشترک
نزدیکتر یا روی دستگاه کوچکتر
قطر لوله های رابط نسبت به خروجی دستگاه
باید بزرگتر یا مساوی خروجی دستگاه باشد
استفاده از لوله های قابل انعطاف-آکاردئونی یا خرطومی-به عنوان دودکش....است
ممنوع
حداقل فاصله کلاهک دودکش با کولر آبی و دریچه های تامین هوا
3 متر
حداقل قطر دودکش دستگاه های گازسوز
10 سانتی متر
حداقل ارتفاع دودکش از سطح پشت بام
1 متر
حداقل فاصله دودکش از دیوارهای جانبی
3 متر
حداقل ارتفاع دودکش از دیوارهای مجاور وقتی که فاصله کمتر 1ز 3 متر باشد
60 سانتی متر
عبور دودکش از فضای داخلی و سقف کاذب حمام...است
ممنوع
ارتفاع دهانه دودکش بخاری دیواری از زمین
حداقل 120 سانتی متر
برای ساختمانهای با طبقات بیش از 5 چگونه دودکش مشترک اجرا می شود؟
برای هر 5 طبقه یک دودکش
ویژگیهای داکت مخصوص دودکش
از بالا به فضای آزاد راه داشته باشد و به فضای داخلی راه نداشته باشد
چه نوع دودکش سیمانی پیش ساخته قابل استفاده است؟
نوع نر وماده-فنجانی