Level 6 Level 8
Level 7

نصب و راه اندازی وسایل گازسوز


56 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
نصب وسایل گازسوز در چه مکانهایی مجاز است؟
فقط در محل پیش بینی شده در نقشه گازرسانی که محل استقرار,نحوه هوارسانی ومشخصات دودکش آن به تایید مهندس ناظر رسیده باشد
دستگاههای گازسوز باید دارای تاییدیه از چه نهادی باشند؟
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
تنظیم دستگاه برای استفاده از گاز طبیعی برعهده.....است
نصاب مجاز
چگونه می توان دستگاه گازسوز را در فضایی که گازهای قابل اشتعال دیگری وجود دارد نصب کرد؟
این کار را نباید انجام داد
دستگاههای گازسوز بدون دودکش را کجا باید نصب کرد؟
در جایی که امکان تهویه و تخلیه گازهای احتراق به صورت طبیعی یا مکانیکی باشد
چک کردن ظرفیت سیستم لوله کشی برای نصب دستگاه جدید توسط چه کسی انجام می شود؟
نصاب مجاز
دستگاه گازسوز مطابق با چه مشخصاتی باید نصب شود؟
مطابق با مشخصات توصیه شده سازنده
اگر تغییری در نحوه نصب وسیله گازسوز و یا دودکش آن لازم باشد باید از چه کسی مجوز گرفت؟
از سازنده
چه نوع وسایل گازسوز را می توان در حمام,رختکن,سرویس های بهداشتی و محوطه های سونا, استخر وجکوزی نصب کرد؟
نصب هرنوع وسیله گازسوز در این مکانها ممنوع است
حداکثر چه تعداد چراغ روشنایی می توان در یک واحد مسکونی نصب کرد؟
1 عدد
نصب چراغ روشنایی در اتاق خواب .... است
ممنوع
نصب چراغ روشنایی رو به روی کولر .... است
ممنوع
نصب چراغ روشنایی در چه فاصله ای از پنجره,دیوار مجاور و پرده ممنوع است؟
در فاصله کمتر از 1 متر
نصب چراغ روشنایی در صورت وجود سقف یا دیوار چوبی در ساختمان .... است
ممنوع
حداقل ارتفاع سقف مکانهایی که در آن چراغ روشنایی نصب می شود چقدر است؟
250 سانتی متر
نصب شومینه در چه مکانی ممنوع است؟
در اتاق خواب
نصب شومینه به عنوان تنها وسیله گرمایش در هال و پذیرایی....است
ممنوع
نصب شومینه بدون....ممنوع است
ترموکوپل
نصب بخاری دیواری در چه مکانی ممنوع است؟
در اتاق خواب
نصب پلوپز در طبقات زیرزمین و مکانهایی که داراری تهویه کافی نیستند ....است
ممنوع
ترجیحا پلوپز در چه مکانی باید نصب شود؟
در فضای باز
استفاده پلوپز به عنوان وسیله گرمایش....است
ممنوع
حداقل فاصله نصب دستگاه های گازسوز که روی کف نصب می شوند چقدر است؟
از اطراف 45 و از بالا 75 سانتی متر
حداقل فاصله نصب اجاق گاز خانگی-کابینتی چقدر است؟
از بالا 75 سانتی متر
حداقل فاصله نصب بخاری دیواری چقدر است؟
از بالا و اطراف 100 سانتی متر
حداقل فاصله دودکش و لوله رابط آن از مواد قابل اشتعال....است
50 سانتی متر
تامین هوای احتراق یعنی چه؟
تامین هوای لازم و کافی برای مکانهایی از ساختمان که در آن دستگاه گازسوز نصب شده است
نصب دستگاه گازسوز در فضای کاملا بسته و بدون پیش بینی دریافت هوای احتراق....است
ممنوع
فضا با درزبندی معمولی
فضایی که جداره های خارجی آن بدون نوار درزبندی ساخته شده باشد
فضا با درزهای هوابند
فضایی که که جداره های خارجی آن با نوارهای درزبندی یا وسایل دیگر حفاظت شده است
تامین هوای احتراق از فضایی که در آن گازهای خطرناک وجود داشته باشد....است
ممنوع
تامین هوای احتراق از فضایی که در آن بخارهای قابل اشتعال وجود داشته باشد.....است
ممنوع
تامین هوای احتراق از فضایی که در آن گرد و غبار وذرات مواد جامد انتشار یابد.....است
ممنوع
تامین هوای احتراق از موتورخانه تبرید برای فضاهای مجاور....است
ممنوع
تامین هوای احتراق ازاتاق خواب یا حمام....است
ممنوع
درچه صورتی میتوان ازفضای زیر شیروانی هوای احتراق را تامین کرد؟
در صورتی که فضای زیر شیروانی مستقیما به هوای آزاد راه داشته باشد
در کدام فضای بادرزبندی معمولی تامین هوا با نفوذطبیعی هوا به فضا کافی است؟
فضایی که حجم آن حداقل 1 متر مکعب با ازای هر 177 کیلوکالری در ساعت وسایل گازسوز باشد
اگر در فضا با درزبندی معمولی تامین هوا از فضای مجاور انجام شود چه شرطی لازم است؟
حجم فضا و فضای مجاور آن حداقل 1 متر مکعب با ازای هر 177 کیلوکالری در ساعت وسایل گازسوز باشد
دریچه های تامین هوا کجا قرار می گیرند؟
یکی 30 سانتی متر زیر سقف و دیگری 30 سانتی متر بالاتر از کف
حداقل سطح دریچه تامین هوا
یک سانتی متر مربع به ازای هر 38 کیلو کالری در ساعت و به هر حال سطح هرکدام از دریچه ها نباید از 645 سانتی متر مربع کمتر باشد
مصرف وسیله گازسوز پرمصرف چقدر است؟
بیش از 1.5 متر مکعب در ساعت
نصب وسایل گازسوز پرمصرف در واحدهای کوچکتر از 60 متر مربع چگونه ممکن می شود؟
با تامین هوای احتراق بوسیله دریچه دائمی از فضای بیرون
فاصله دریچه تامین هوا از خروجی دودکش...است
حداقل1 متر در تراز افقی و عمودی
حداقل مساحت دریچه دائمی برای تامین هوای احتراق وسیله گازسوز با توان 30000 کیلو کالری در ساعت ازبیرون... است
150 سانتی متر مربع
حداقل مساحت دریچه دائمی برای تامین هوای احتراق وسیله گازسوز با توان 50000 کیلو کالری در ساعت ازبیرون... است
210 سانتی متر مربع
حداقل مساحت دریچه دائمی برای تامین هوای احتراق وسیله گازسوز با توان 70000 کیلو کالری در ساعت ازبیرون... است
250 سانتی متر مربع
هوای احتراق در فضای با درزهای هوابند چگونه تامین میشود؟
تحت هر شرایطی ازبیرون از ساختمان تامین می شود
سطح آزاد دهانه تامین هوا از بیرون ...است
حداقل 1 سانتی متر مربع برای هر 116 کیلو کالری در ساعت
دریچه ثانویه در ساختمان با درز هوابند چقدر باشد؟
حداقل 1 سانتی مترمربع به ازای هر 194 کیلو کالری در ساعت
مقدار تعویض هوای مکانیکی احتراق ...است
حداقل 1 متر مکعب به ازای هر 355 کیلوکالری در ساعت
حداقل اندازه چشمه توری که روی دهانه ورودی هوا نصب می شود...است
12*12 میلی متر
سطح آزاد دهانه ورودی هوا که روی آن دریچه فلزی نصب میشود...محاسبه شود
75 درصد
سطح آزاد دهانه ورودی هوا که روی آن دریچه چوبی نصب میشود...محاسبه شود
25 درصد
جنس کانال تامین هوا به فضای دستگاه های گازسوز
فولاد گالوانیزه
حداقل سطح بدون مانع کانال تامین هوا
10*10 سانتی متر
متنی که روی دریچه یا کانال تامین هوا نوشته می شود
مخصوص عبور جریان هوای وسیله گازسوز-به هیچ وجه مسدود نشود