Level 4 Level 6
Level 5

اجرای سیستم لوله کشی گاز طبیعی


88 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
محفظه تجمع ذرات داخلی لوله برای چه طولی از لوله های بالارونده لازم است
بزرگتر یا مساوی 15 متر
طول قسمت پایین لوله تجمع ذرات
حداقل 15 سانتی متر
نحوه پوشش دهانه زیر سه راهی محفظه تجمع درات
با درپوش جوشی
برای استفاده از لوله ها یی که دچار زنگ زدگی سطحی هستند چه باید کرد؟
قبل از استفاده با وسایل دستی یا ماشینی تمیز شود
خم کردن لوله با چه وسایلی قابل قبول است؟
فقط دستگاه لوله خم کن
محل قرار گرفتن خط جوشی لوله در لوله های درزدار
روی سطوح جانبی خم و هر چه نزدیکتر به خط میانی آن
حداکثر زاویه خمیدگی لوله
90 درجه
حداقل شعاع انحنای داخلی خمیدگی لوله
حداقل 6 برابر شعاع خارجی لوله
فاصله از وسط خمیدگی لوله تا هرگونه اتصال
حداقل 20 برابرقطر اسمی لوله
محل قرار گرفتن کلکتور
باید درصورت امکان در فضای باز باشد. درهرصورت باید دارای تهویه طبیعی باشد
روی هر یک از انشعابات کلکتور قبل از کنتور چه چیزی باید نصب شود؟
شیر قفلی برنجی
زمان نصب شیرهای مصرف
در موقع بازرسی سیستم لوله کشی باید نصب شده باشد
نصب شیر 2 اینچ بر روی لوله 2 تا 4 اینچ
با استفاده از تبدیل مجاز است
شیر انشعاب دستگاه گازسوزی که مابین قفسه بندی است
بالاتر از قفسه بندی بوده و مستقیما پشت یا کنار دستگاه نباشد
قرار گرفتن شیر مصرف درون کابینت یا محفظه دربسته
ممنوع است
شیر گاز بالای کلید یا پریز است. حداقل فاصله آن چقدر است؟
10 سانتی متر
شیر گاز کنار کلید یا پریز است. حداقل فاصله آن چقدر است؟
10 سانتی متر
شیر گاز زیرکلید یا پریز است. حداقل فاصله آن چقدر است؟
50 سانتی متر
وزن لوله های بالا رونده چگونه مهار می شود؟
بوسیله بست
چگونگی انتخاب ارتفاع لوله های روکار خارج از ساختمان
به طوری که از صدمات خارجی مصون باشد
لوله از سقف,کف,شیشه,در,پنجره یا دیوار به صورت تقاطع عبور می کند. چه نوع غلافی می خواهد؟
غلاف غیرفلزی
حداقل فاصله لوله روکاراز لوله آب
5 سانتی متر
اگر فاصله لوله کشی گاز روکار از لوله آب کمتر از 5 سانتی متر باشد
لوله گاز باید نوارپیچی شود
کانالهایی که لوله گاز از آنها عبور می کند
باید به هوای آزاد راه داشته باشند یا به نحوی تهویه شوند که گاز در آنها جمع نشود
عبور لوله گاز ازکانالهای دودکش,هواکش,آسانسور,تهویه و امثال آن
ممنوع است
تماس لوله گاز با سیم و کابل
ممنوع است
حداقل فاصله سیم روکار,کلید و پریز با لو له گاز
5 سانتی متر
حداقل ارتفاع از کف لوله انشعاب مشعل که از کف عبور می کند
5 سانتی متر
محافظت از لوله که در معرض بارهای خارجی اضافی است
با استفاده از غلاف فلزی 2 سایز بزرگتر
فضای بین لوله و غلاف با چه چیزی پر می شود؟
با مواد عایق از قبیل قیر
دو سر غلاف چگونه مسدود می شود؟
با استفاده از لاستیک
مکان عبور لوله گاز از پشت دستگاه گازسوز
از ارتفاعی پایین تر از شعله
اگر لوله گازبالاتر ازدستگاه گازسوز قرار گیرد
ارتفاع آن از سطح شعله حداقل 50 سانتی متر باشد
ملزومات عبور لوله گاز از سقف کاذب
اتصالات جوشی,رنگ آمیزی مانند لوله های روکار,پیش بینی جریان هوای آزاد
عبور لوله گاز از سقف کاذب حمام و مناطق مرطوب مانند سونا
ممنوع است
قرار گرفتن نقاط انتهایی پشت در,پشت دستگاه گازسوز
ممنوع است
بستن یا جوش دادن لوله به لوله دیگر
ممنوع است
یستن یا جوش دادن لوله به اسکلت فلزی ساختمان یا اجزای فلزی غیر ثابت
به طور مستقیم مطلقا ممنوع است
حداکثرفاصله اتکای لوله های فولادی افقی با قطر یک دوم اینچ
2 متر
حداکثرفاصله اتکای لوله های فولادی افقی با قطر سه چهارم یا یک اینچ
2.5 متر
حداکثرفاصله اتکای لوله های فولادی افقی با قطر یک و یک چهارم اینچ و بزگتر
3 متر
حداکثرفاصله اتکای لوله های فولادی عمودی
3 متر
لوله کشی روکار چیست؟
که دسترسی به آن مستقیم باشد و نیازی به برداشتن یا جابه جا کردن هیچ مانعی نباشد
برق جوشکاری روکار مستقیم است یا تناوبی
برق مستقیم
استفاده از اتصال دنده ای روکار
مجاز نیست و در صورت لزوم باید مورد تایید ناظر باشد
اتصالات لوله کشی توکار. درزدار یا بدون درز؟
فقط بدون درز
حداقل فاصله لوله گازدرون کانال با سایر لوله های تاسیساتی یا یا لو له های برق
10 سانتی متر
اگر لوله گاز به طور مستقل از کانالی عبور کند کانال از چیزی پر شود؟
ماسه خشک
عبور لوله توکار از داخل یا دهانه چاه آب و فاضلاب
ممنوع است
محافظت لوله کف پارکینگ
بوسیله حفر کانال و پر کردن آن از ماسه و یا عبور لوله از غلاف فلزی
حداقل عمق کانال عبور لوله گاز در مسیر تردد ماشین های سنگین
یک متر
حداقل عمق کانال در حیاط
40 سانتی متر
نحوه پر شدن کانال عبور لوله در حیاط
زیر لوله 10 سانتی مترو روی آن 15سانتی متر با خاک نرم. روی آن موزاییک و بعدکف سازی
حداقل فاصله لوله گاز توکار پوشیده شده از مصالح ساختمانی از سایر موارد تاسیساتی
10 سانتی متر
درصورت تقاطع لوله گاز توکار با سایر لوله ها
باید لوله گاز از سایر لوله ها بوسیله عایق حرارتی جداشود
درصورت تقاطع لوله گاز توکار با کابل برق
باید لوله گاز از کابل برق بوسیله غلاف پی وی سی جداشود
عایق کاری لوله های روکار
چربی زدایی و زنگ زدایی و سپس زدزنگ و رنگ روغنی
عایق کاری لوله های توکار
چربی زدایی و زنگ زدایی و سپس پرایمرو بعد نوارپیچی
پرایمرزنی در هوای بارانی, مه سنگین,گرد وغبار ویادر دمای کمتر از 5 درجه سانتی گراد
ممنوع است
زمان خشک شدن پرایمر
اگر به آن انگشت زده شود جای آن نماند
رویهم پیچی نوار
50 درصد
در مکان اتمام نوارپیچی
باید نوارسه دور روی هم پیچیده شود
در صورت اتمام نوار
نوار جدید حداقل یک دور روی نوار قبلی پیچیده شود
نوارپیچی سرجوش ها و اتصالات وقتی که نوارپیچی لوله ها قبل از جوشکاری انجام شده باشد
باید بوسیله نوار نرم مخصوص انجام شود
نوارپیچی درصورت عبور لوله از نقاط مرطوب
نوارپیچی باید با یک لایه اضافی انجام شود
تعمیر نوارپیچی
نوارپیچی دورتادور حداقل به فاصله 5 سانتی متر از هر طرف باز شده مجددا تمیز شده و پرایمرزنی و نوارپیچی شود
روش جوشکاری لوله ها و اتصالات
به روش لب به لب
تاچه ضخامتی از لوله پخ زدن اختیاری است
3 میلی متر
بعد از جوشکاری هر پاس و قبل از شروع پاس بعدی
سرباره و ناخالصی هر پاس را با سنگ زدن برطرف کرد
جوش قابل قبول
که با مهارت و به طور یکنواخت در سرتاسر محل اتصال انجام شده و دارای نفوذ کافی باشد
نحوه برخورد با جوشهای معیوب
باید بریده شده و دوباره جوشکاری شود
شیار پای جوش
دراثر ذوب فلز پایه و در مجاورت یا ریشه جوش
تخلخل جوش
تخلخل فضای به جا مانده از گازهای محبوس شده در جوش که در مرحله انجماد به صورت عموما کروی می ماند
تخلخل جوش در چه صورتی غیر قابل قبول است
قطر هر حفره بیش از یک چهارم ضخامت لوله باشد و یا قطر مجموع آنها از 5 میلیمتربیشتر باشد
ناخالصی سرباره ای
مواد غیرفلزی باقیمانده در جوش می باشد
ترک در جوش
ترک عمدتا دراثر سرد شدن سریع جوش است
تعمیر جوش ترک دار
تعمیر جوش ترک دار مجاز نیست. هیچ نوع ترکی درجوش قابل قبول نیست
تعمیر ترک ستاره ای
ترکهای ستاره ای که در پایان جوش بوجود می آید باید با سنگ زنی برطرف شود
سوختگی ناشی از قوس الکتریکی
حاصل برخورد الکترود یا اهرم منفی با لوله است. در صورت ذوب موضعی قابل قبول نیست
تورق در فلز پایه
درلوله خطوطی ناشی از جدایی سطوح یا دوپوسته بودن دیده میشود. باید بریده شود
نفوذ بیش از حد
در اثرنفوذ بیش از حد ریشه جوش
حد قبولی نفوذ بیش از حد
در سرتاسر جوش کمتر از 3 میلی متر باشد
عدم نفوذ جوش
در اثرپر شدن ناقص ریشه جوش
حد عدم قبولی نفوذ ناقص
در صورتی که مجموع طول آن از کمترین مقدار 2.5 سانتی متر یا یک هشتم طول جوش,بیشتر باشد
ذوب ناقص
ناپیوستگی ایجاد شده بین جوش و فلز پایه یا بین لایه های جوش
حد عدم قبولی ذوب ناقص
در صورتی که مجموع طول آن از کمترین مقدار 2.5 سانتی متر یا یک هشتم طول جوش,بیشتر باشد
عدم یکنواختی تاج جوش
ناهمواری سطح جوش, انحراف تاج جوش و یکنواخت نبودن آن
حدقبولی شیار پای جوش
عمق شیار کمتر از شش درصدضخامت لوله. عمق شیار بین 6 تا 12.5 درصد ضخامت لوله و طول آن کمتر از کمترین مقدار 5 سانتی متر یا یک ششم طول جوش باشد