Level 17 Level 19
Level 18

Week by week in medical hugarian


124 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hangosan
Speak up
Másod éves orvostanhállgato vagyok
I am a second year medical student
Németorság
Germany
Ország
Country
Mi a panasza
What is your complaint
Anamnézis
Anamnese
Felvenni
to take
Szeretném felvenni az anámnézist
I would like to take your medical history
semmit
nothing
Mit evett reggelire
What did you have for breakfast
Kerem irja le magyarul
Can you please write it in Hungarian
Le ir
Write down
Szeretném megvizsgálni
I want to examine you
Család
family
Családi anamnézis
family history
Szociális anamnézis
Social history
Korábbi betegségek
Previous diseases
Jelen panasz
Present complaint
Milyen anamnézis van ?
What kind of anamnézis do we have?
Szülá
your parents
Apja
your dad
anyja
your mom
téstvere
your siblings
testvérei
your siblings (plural)
Növére
your sister (elder)
Húga
your sister (younger)
öccse
your brother (younger)
Bátyja
your brother (older)
él
alive
élnek
alive (plural)
meghalt
dead (singular)
meghaltek
dead (plural)
Egészeges
healthy (singular)
egészégesek
healthy (plural)
Beteg
Sick (singular)
Betegsek
Sick (plural)
Szülei, élnek
are your parents alive
igen elnek
yes they are alive
apja él
are your father alive
anyja él
are your mother alive
nem él, meghalt
Not alive, he is dead
igen él
yes he/she is alive
nem, nem haltak meg
no, no they are not dead
nagyszulei
your grandparents
nagyanyja
your grandma
nagyapja
your grandpa
legfiatalabb vagyok
I am the youngest
Másodéves
second year
harmadéves
third year
ferje
housband
felesége
your housband
lanyja
your doughter
Rák
cancer
influenza
the flue
vesebetegség
kidney disease
daganat
tumor
alacsony vernyomasa
low BP
auto baleset
car accident
fordultak
have occured
semmi más
nothing else
Mikor
When
hogy
how
Hol
Were
Milyen
what is it like ?
mikor halt meg az apja
when did your father die
80 éves korban
80 years old
hogyan halt meg az apja
how did your father die
hirtelen
suddenly
sokáig
for a long time
sokáig beteg volt
sick for a long time
hol halt meg az apja
were did your father die
kórházban
hospital
otton
at home
itt
here
ott
there
Milyen halt meg az apja
what disease did your father die from
Gyermeke van
do you have a child
gyermekei vannak
do you have children
nem nincsenek
no, no children
Kérem ismételje meg
can you please repeat that
megismétel
to repeat
Harmadéves
third year
Szeretnék elbeszélgetni önnel a betegségéröl
I would like to talk to you about your diseases
Hany éves az anja
How old is your mother?
Milyen betegségek vannak a családban
what diseases run in your family
munka
work
dohányzás
smoking
ivás alkoholizálâs
drink alkohol
édesanyja hány éves volt, amikor meghalt ?
How old was your mother when she died?
Hány éves korban halt meg az édesapja ?
How old was your father when he died?
Milyen betegségben halt meg ?
What disease did he/she die of?
édesapjának milyen betegségéröl tud ?
What diseases do you know of that your father suffered from?
Férjének milyen betegsége van ?
What disease does your husband have?
milyen öröklödö betegségek vannak a családjában ?
What heritable diseases run in your family?
Daganatos betegség volt a családjában ?
Do you have a family history of cancer?
Mi
What
mikor
when
mióta
how long
mikor kezdett
when did you start
mikor hagyta abba
when did you stop
hol
were
mennyit
how much
munka
work
dohányzás
smoking
Dolgozik?
do you work
Van munkahelye
do you work
Mi a foglalkozása
What is your job
Hol dolgozik
Where do you work
mióta munkanéküli
Since when have you been unemployed ?
Milyenek a lakáskörülményei
What are your living conditions like?
Dohányzik
Do you smoke
Mióta dohányzik
how long have you smoked
Mikor kezdett dohányozni
when did you start smoking
naponta mennyi cigarettát sziv
how manny cigaretts do you smoke per day?
Alkoholt fogyaszt
do you consume alcohol
Mit Iszik
what do you drink
miòta iszik alkoholt
how long have you been drinking alkoholt
Mikor iszik
When do you drink
mikor iszik alkoholt
when do you drink alcohol
mikor kezdett alkoholt iszik
when did you start to drink alcohol
Sok alkoholt iszom
I drink a lot of alcohol
Milyenek a lakáskörülményei
How are your living conditions
Jól Lakásban lakom
Good, I live in an apartment
Mi a cime
What is your adress