Level 75 Level 77

38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
average
průměr, průměrný
bicycle
jízdní kolo
biology
biologie
break
zlomit, přestávka
cartoon
karikatura
dream of sth
snít o něčem
enter st
vstoupit někam
exam
test, zkouška
fail
neuspět, selhat
further
dále, vzdálený
furthest
nejdále, nejvzdálenější
final
závěrečný
form
forma, podoba
future
budoucí, budoucnost
get old
zestárnout
history
historie, dějepis
hurt
bolet, ublížit si
irregular
nepravidelný
at last
konečně
literature
literatura
mark
známka (v prospěchu)
it doesn't matter
to nevadí
oral
ústní
it's over
je po všem
own
vlastnit, vlastní
paragraph
odstavec
pass
plynout
past
miunlý, uplynulý
reward
odměna, odměnit
ride st
jet na něčem
science
věda
shake
třást
stress
stres
tennis
tenis
throw
hodit
verb
sloveso
elementary school
základní škola
mostly
většinou