Level 67 Level 69

31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
alone
sám, osamocený
best
nejlepší
chocolate
čokoláda
clean
čistý, vyčistit
companion
společník
dessert
dezert
dish
jídlo, chod
dumpling
knedlík
glass
sklo, sklenice
guess
hádat
I guess
myslím, řekl bych
honey
med, miláček
ice cream
zmrzlina
instead of
namísto, místo něčeho
join
připojit se
juice
džus
ketchup
kečup
mind
mysl
I don't mind
nevadí mi to
obliged
zavázán
once
jednou
roof
střecha
sauce
omáčka
translate
přeložit
whether
zda, jestli
worse
horší
worst
nejhorší
go for a trip
jet na výlet
café
kavárna
fork
vidlička
knife
nůž