Level 65 Level 67

52 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
airport
letiště
American
americký
arrive in
přijet (na nějaké místo)
aunt
teta
American aunt
teta z Ameriky
besides
kromě toho, mimo to
borrow
vypůjčit si
both
oba, obojí
by, by car
autem
camera
kamera, fotoaparát
collect
sbírat
enough
dost
exchange
vyměňovat (si), výměna
in fact
vlastně
full
plný
high
vysoký
June
červen
look after sb
pečovat o někoho, starat se o někoho
meet sb
setkat se s někým
mountains
hory
next time
příště
north
sever
in the north of London
na severu Londýna
oil
nafta
origin
původ
passenger
cestující
photograph
fotografie
postcard
pohlednice
that's a pity
to je škoda
plane
letadlo
ready
připravený
relatives
příbuzní
schoolmate
spolužák
send
poslat
Yours sincerely
Se srdečným pozdravem
stamp
známka (poštovní)
stay
zůstat, pobývat
suburb
předměstí
tour
cesta (po něčem)
trip
cesta, výlet
uncle
strýček
underground
metro, podzemní dráha
that's why
proto
this time
tentokrát
the two of us
my dva
leave for London
odjet do Londýna
art
umění
capital
hlavní město
part
část
population
populace
queen
královna
sight
památka