Level 64 Level 66

100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accident
nehoda, neštěstí
all right
v pořádku
black
černý
blue
modrý
call
volat, zavolat
centre
střed
colour
barva
crash
havarovat
crash into st
narazit do něčeho
cross st
přecházet přes něco
cup
šálek, hrníček
cup of coffee
šálek kávy
decide
rozhodnout se
doctor
lékař, doktor
driver
řidič
car driver
řidič osobního auta
expensive
drahý
far
daleko
find out
zjistit
forget about st
zapomenout na něco
happen
stát se, přihodit se
invitation
pozvání
last
minulý
last year
loni
leave st
nechat, zapomenout něco
left
vlevo, doleva
light
světlo
lorry
nákladní auto
minute
minuta
noise
hluk, rámus
have a day off
mít den volna
open
otevřený, otevřít
park
park
past
kolem, mimo
phone sb
telefonovat někomu
quick
rychlý
quickly
rychle
red
červený, rudý
remember st
vzpomenout si na něco, pamatovat si něco
right
vpravo, doprava
same
týž, stejný
at the same time
zárověň, současně
shop
obchod
shop window
výklad
show
ukázat
square
náměstí
in the square
na náměstí
street
ulice
in the street
na ulici
suppose
předpokládat, domnívat se
tablecloth
ubrus
terrible
hrozný
traffic
doprava, dopravní ruch
traffic lights
dopravní světla
turn
obrátit se, zabočit
turn left
zabočit doleva
useful
užitečný
various
rozmanitý, různý
walk
jít pěšky
week
týden
welcome
vítat
which
což, který
white
bílý
Come to see our flat.
Přijď se podívat na náš byt.
have an afternoon off
mít volné odpoledne
turn right
zabočit doprava / doleva
Come in.
Pojďte dál, vstupte.
Welcome to our flat.
Vítáme vás v našem bytě.
Din't he see it?
Cožpak to neviděl?
I suppose
domnívám se, předpokládám
He's all right.
Je v pořádku.
Call for help.
Zavolejte pomoc, volejte o pomoc.
I remember
vzpomínám si
I left it there.
Zapomně jsem. Neachal jsem to tam.
I forgot about it.
Zapomně jsem na to.
I forgot to bring it.
Zapomně jsem to přinést.
It was five minutes' walk.
Pěšky to bylo pět minut.
American
americký
and so on
a tak dále
avenue
třída, bulvár
call
nazývat
is called
nazývá se
camp
tábor
century
století
city
město, velkoměsto
compare
srovnávat
connect
spojovat
construct
postavit, zbudovat
east
východ
famous
slavný
king
král
lane
ulička
Latin
latina
number
číslovat
is numbered
čísluje se
occupy
obsadit, okupovat
paved
dlážděný
rarely
zřídka
road
silnice, cesta
west
západ