Level 63 Level 65

67 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
about
okolo, asi
along
podél
area
plocha
balcony
balkón
bathroom
koupelna
bookcase
knihovna
carpet
koberec
central heating
ústřední topení
cold
studený
corner
roh
couch
gauč, pohovka
cupboard
skříň, kredenc, skříňka
distant
vzdálený
door
dveře
down
dolů, dole
electricity
elektřina
floor
podlaha
flower
květina
food
potraviny, jídlo
free
zdarma
gas
plyn
give a party
pořádat večírek
hall
předsíň
hill
kopec, pahorek
hope
doufat, naděje
hot
horký
hot water
teplá voda
important
důležitý
into
do
lamp
lampa
lawn
trávník
live
bydlet, žít
look
dívat se, vypadat
have a look at st
dívat se na něco
in the middle of st
uprostřed něčeho
month
měsíc
near
blízko
opposite
protější
place
místo
record
gramofonová deska
record player
gramofon
fridge
lednička
ring the bell
zazvonit (na zvonek)
room
pokoj, prostor
show round
provést něčím
side
strana
sofa
pohovka
song
píseň, písnička
soon
brzy
square metre
čtvereční metr
stove
sporák, kamna
three-roomed
třípokojový
top
horní, nejvyšší
up
vzhůru, nahoru
use
použít
view, of st
výhled, pohled na něco
wall
zeď, stěna
wardrobe
skříň, šatník
water
voda, zalévat
window
okno
I'll show you round our flat.
Provedu vás po bytě.
Thanks for showing me round.
Děkuji vám za to, že jste mě provedl.
That's all I can do.
To je vše, co mohu udělat.
give a birthday party
pořádat večírek na oslavu narozenin
I must have a look at it.
Musím se na to podívat.
350 crowns a month
350Kč měsíčně
With pleasure.
S radostí. Velmi rád.