Level 61 Level 63

32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
among
mezi (více než dvěma)
before
před, předtím
between
mezi (dvěma)
bored
znuděný
bring
přinést
certainly
zajisté, určitě
cheap
levný
club
klub
concert
koncert
crown
koruna
excuse
omluvit, omluva
game
hra
guitar
kytara
hall
hala, předsíň
interested in
zajímat se o
just
pouze, jen
lead
vést
many
mnoho (počitatelné)
much
moc, mnoho (nepočitatelné)
neither
ani
never
nikdy
owe
dlužit
schoolbag
aktovka
silly
hloupý
spend
strávit
study
studovat
subject
předmět
then
tedy, pak
ticket
lístek, vstupenka
walk
chodit, procházka
take a walk
jít na procházku
make mistakes
dělat chyby