Level 60 Level 62

104 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ago
před
a year ago
před rokem
also
také
another
ještě jeden, další
anything
něco (v otázce)
a bit
trochu
buy
koupit
cash desk
pokladana
dress
šaty
clothing
oděvy, odívání
counter
pult
customer
zákazník
department
oddělení
department store
obchodní dům
different
odlišný, jiný
else
ještě
anything else
ještě něco?
what else?
co ještě?
end
konec
in the end
nakonec
fashion
móda
floor
poschodí
on the second floor
ve 2. poschodí
follow
sledovat
friday
pátek
in front of
před (místně)
girlfriend
přítelkyně
glad
rád
I´m glad
jsem rád
handsome
hezký (o mužích)
if
jestliže
let
nechat, dovolit
let's go
pojďme
mirror
zrcadlo
most
většina
need
potřebovat
next
další, příští, vedlejší, sousední
old
starý
other
jiný
(pair of) jeans
(jedny) džíny
party
večírek
pay
platit
perhaps
snad
quite
docela
saturday
sobota
second
druhý
see
vidět
shirt
košile
sir
pane (oslovení)
size
velikost, číslo
small
malý
something
něco
stand
stát (sloveso)
such
takový
such a thing
taková věc
suit
oblek
surprise
překvapení
sweater
svetr
take out
vzít ven, pozvat
tie
vázanka
tomorrow
zítra
try
zkusit
only
pouze, jenom
type
typ, druh
wear
nosit, mít na sobě
yet
dosud, ještě (v záporu)
I won't let him do it
nenechám ho to udělat
I don't know yet
ještě nevím
follow the fashion
sledovat módu
anything else, sir
ještě něco, prosím?
thanks a lot (for it)
mockrát (za to) děkuji
that's all right
to je v pořádku, není zač
you see...
víte...
for the first time
poprvé
Can I take you out?
Mohu tě někam vzít?
on Friday night
v pátek večer
I must think about it
Musím o tom přemýšlet, musím si to rozmyslet
I must think of it
Musím na to myslet
Will you help me?
Pomůžete mi?
black
černý
businessman
obchodník
cap
čapka, čepice, čepička
carry
nosit (v ruce)
certain
jistý, určitý
cloth
látka
colour
barva, barevný
copy
číslo, výtisk
dark
tmavý
examination
zkouška
gown
talár
hat
klobouk
highlands
vysočina
jacket
sako, kabát
national costume
národní kroj
occasion
příležitost
scarf, mn. č. scarves
šála
schoolboy
školák
schoolgirl
školačka
sometimes
někdy
special
zvláštní
student
student
umbrella
deštník
uniform
uniforma, stejnokroj
university
univerzita