Level 58 Level 60
Level 59

Prokop family 5. + 6. lekce


42 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
after
po
congratulate
blahopřát
exercise
cvičení
to be fond of
mít něco rád
large
velký
like
jako
product
produkt, výrobek
revision
opakování
trade
obchod
always
vždy
behind
za
be behind with
být s něčím pozadu
choose
vybrat
coffee
káva
colleague
kolega
common
běžný, všední
company
firma, společnost
during
během
idea
nápad, myšlenka
increase
zvýšit
invite
pozvat
know
vědět, znát
knowledge
znalost, vědomost
look
dívat se, vypadat
look like
vypadat jako
no
žádný
offer
nabídnout, nabídka
quality
kvalita
rather
spíše, poněkud
ready
připraven
refreshments
občerstvení
secretary
sekretářka
shall I?
mám?
sit down
posadit se
start
začít
test
vyzkoušet, ověřit
then
potom, pak, tehdy
transport
přeprava, doprava
usually
obvykle
visitor
návštěvník
watch
sledovat
worried
ustaraný