Level 57 Level 59
Level 58

slovíčka II


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
anything
cokoliv
nothing
nic
to be afraid of
bát se něčeho
mention
zmínit
whose
jehož, jejíž
to be familiar with
být obeznámen s
recognise
poznat, rozpoznat
possible
možný
appear
objevit se
disappear
zmizet
cause
příčina
suddenly
najednou
happen
stát se
surprise
překvapení
take place
konat se
anyone
kdokoliv
interested in
zajímat se o
advice
rada
from
od
depend
záviset
receive
obdržet
opportunity
příležitost
case
případ, obal
could
mohl by
decide
rozhodnout se
simply
jednoduše
simple
jednoduchý
result
výsledek
attend
navštívit
improve
zlepšit
native
rodný