Level 38 Level 40
Level 39

přítomný čas prostý / present simple