Level 28 Level 30
Level 29

stupňování přídavných jmen