Level 15 Level 17
Level 16

slovíčka


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
first
první
how
jak
introduce
představit
let
nechat, dovolit
meet
poznat, setkat
name
jméno
new
nový
on
na
or
nebo
pleased
potěšen
present
dárek
proud
hrdý, pyšný
shop assistant
prodavač
so
takže, tak, tedy
technician
technik
there
tam
well
dobře, tak, tedy, nu
word
slovo
Let me introduce
Dovol mi se představit
What is he?
Čím je?
Meet Jack.
Seznam se s Jackem
busy
zaneprázdněný
He's busy
Je zaneprázdněný
He's happy, isn't he?
Je šťastný, že?
That's very nice of you
To je od tebe velmi milé