Level 14 Level 16
Level 15

slovíčka


44 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a, an
neurčitý člen
the
určitý člen
and
a
afraid
obávat se
I'm afraid he isn't here
Obávám se, že tu není
at
v
attractive
atraktivní
back
zpátky
be
být
block of flats
činžák
but
ale
clever
chytrý
couple
pár
date
datum, schůzka, rande
every
každý
fine
hezký
for
pro
have
mít
here
tady
hobby
koníček
in
v
language
jazyk
lesson
lekce
lucky
šťastný (mající štěstí)
Miss
slečna
morning
ráno
Mr.
pan
Mrs.
paní
much
moc, mnoho (nepočitatelné)
nice
pěkný
now
teď
only
pouze, jenom
out
venku, pryč
pretty
hezký
pupil
žák
still
pořád, ještě
too
také, příliš
very
velmi
It's five o'clock
Je pět hodin
Isn't she pretty?
Není krásná?
He's good at sports too.
Také je dobrý ve sportu.
I'm lucky.
Mám štěstí
I'm happy
Jsem šťastný
What's the time now?
Kolik je teď hodin?