Level 2
Level 1

Daty


41 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Powstanie w Milet
500 p.n.e
Wyprawa przeciwko Atenom; bitwa pod Maratonem
490 p.n.e
Bitwa pod Termopilami; bitwa pod Salaminą
480 p.n.e
Bitwa pod Platejami; bitwa pod Mykale
479 p.n.e
Początek wojny peloponeskiej
431 p.n.e
Bitwa pod Cheroneją
338 p.n.e
Przekroczenie przez Aleksandra Hellespontu, bitwa pod Granikos
334 p.n.e
Bitwa pod Issos
333 p.n.e
Bitwa pod Gaugamelą
331 p.n.e
Założenie Rzymu
753 p.n.e
Wygnanie Tarkwiniusza Pysznego; koniec monarchii w Rzymie
509 p.n.e
Powstanie Spartakusa
73 p.n.e
Bitwa pod Forsalos
48 p.n.e
Zabicie Cezara
15 marca 44 p.n.e
Bitwa pod Filippi
42 p.n.e
Bitwa pod Akcjum
31 p.n.e
Oktawian staje się Augustem
27 p.n.e
Najazd Galów na Rzym
390 p.n.e
Odparcie ataku Galów
348 p.n.e
Podporządkowanie sobie Latynów przez Rzymian
338 p.n.e
Bitwa pod Herakleą
281 p.n.e
Bitwa pod Ausculum
280 p.n.e
Bitwa pod Benewentem
275 p.n.e
Podbicie całej Italii przez Rzymian
264 p.n.e
I wojna punicka
264-241 p.n.e
Bitwa morska pod Mylae
261 p.n.e
II wojna punicka
218-202 p.n.e
Bitwa pod Kannami
216 p.n.e
Atak rzymski na Syrakuzy
214 p.n.e
Atak rzymski na Hiszpanię
210 p.n.e
Bitwa pod Zamą
202 p.n.e
Oblężenie Kartaginy
146 p.n.e
Zwycięstwo Rzymu nad Macedonią
168 p.n.e
Zdobycie Grecji przez Rzym
146 p.n.e
Bitwa w Lesie Teutoburskim
9 r.
Podział imperium przez Teodozjusza Wlk.
395 r.
Upadek cesarstwa
476 r.
Podbicie Izraela przez Asyrię
722 p.n.e
Niewola babilońska
587-538 p.n.e
Powstanie Żydów przeciwko Rzymowi
66-70 r.
Edykt Mediolański
313 r.