Level 11 Level 13
Level 12

Ngày 23-24


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
predict
(v) dự đoán
identification (ID)
(n) chứng minh thư, việc-sự xác nhận
peak
(n/v) Đỉnh/đạt tối đa, đạt đỉnh
decline
(n/v) sự giảm sút/giảm, đĩ xuống
route
(n) tuyến đường
transfer
(v) chuyển, thuyên chuyển
conclude
(v) kết luận
recall
(v) thu hồi
obtain
(v) lấy, có được
productivity
(n) năng suất
shuttle
(n) xe trung chuyển
express
(adj/v) nhanh, tốc hành/bày tỏ, giải bày
postpone
(v) trì hoãn
anticipate
(v) trông đợi
patient
(n/adj) bệnh nhân/kiên nhẫn
impact
(v) Tác động, sự va chạm/tác động, va chạm
restrict
(v) hạn chế
urgent
(adj) cấp bách
commitment (to)
(n) sự tận tâm, sự cam kết
manual
(n) sách hướng dẫn