Level 969 Level 971
Level 970

14536 - 14550


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
translation from a foreign language
przekład z języka obcego
to translate a book into a foreign language
przetłumaczyć książkę na język obcy
climax
punkt kulminacyjny (kulminacja)
to look (sth) up in ...
sprawdzić (coś) w...
represented world
świat przedstawiony
volume of poetry
tomik poetycki
anonymous writing
utwór anonimowy (anonim)
forthcoming
w przygotowaniu
main/side plot
wątek główny/poboczny
abridged/unabridged version
wersja okrojona/pełna
simplified version
wersja uproszczona (do nauki języków obcych)
blank verse
wiersz biały
to bring out/to publish a book
wydać książkę
revised edition
wydanie poprawione i/lub rozszerzone
alphabetic/name/thematic directory
wykaz (katalog) alfabetyczny/imienny/ /rzeczowy