Level 951 Level 953
Level 952

14266 - 14280


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
imitation
imitacja (naśladownictwo)
imitator
imitator (naśladowca)
to imitate
imitować (naśladować)
implication
implikacja (wydźwięk)
inspiration
inspiracja
to inspire
inspirować
inspiring
inspirujący
to be interested (in sb/sth)
interesować się (kimś/czymś)
intertextual
intertekstualny
plot
intryga
essence
istota [treść)
page
kartka (strona)
classic (writer)
klasyk (autor dzieł klasycznych)
classic (work)
klasyk (dzieło klasyczne)
classic (book)
klasyk (książka zaliczana do klasyki)