Level 939 Level 941
Level 940

14086 - 14100


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mass medium
medium masowe (multimedium/środek masowego przekazu)
Frequently Asked Questions (FAQ)
najczęściej zadawane pytania (FAQ)
e-mail account name
nazwa konta e-mailowego
access number
numer dostępowy
to receive an e-mail
odebrać (otrzymać) e-mail
hyperlink
odsyłacz na stronie WWW
World Wide Web (WWW)
Ogólnoświatowa Sieć Komputerowa (Sieć Ogólnoświatowa/WWW)
browser's window
okienko wyszukiwarki
Internet software
oprogramowanie internetowe (software internetowy)
to receive an e-mail
otrzymać (odebrać) e-mail
electronic mail (e-mail)
poczta elektroniczna (e-mail)
connection to the internet
podłączenie do internetu
chat
pogawędka w internecie (chat)
WWW
pojedyncza strona internetowa
to meet (sb) on the Internet
poznać (kogoś) przez internet