Level 938 Level 940
Level 939

14071 - 14085


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ISDN (integrated services digital network)
ISDN (zintegrowana sieć cyfrowa)
HTML (Hvoer Text Markup Language)
język HTML (standardowy język dla WWW)
WWW pages' catalogue
katalog stron WWW
ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
kod ASCII (amerykański standard kodowania w celu wymiany informacji)
Internet commercial pages
komercyjne strony internetowe
host
komputer świadczący usługi innym komputerom w sieci (host/węzeł)
to configure an Internet connection
konfigurować połączenie z Internetem
e-mail account
konto e-mailowe
modem account
konto modemu
address book
książka adresowa
to e-shop
kupować w sklepie internetowym
LAN (Local Area Network)
LAN (sieć lokalna)
bookmark
lista ulubionych stron WWW (zakładka dla stron)
chat line
łącze dyskusyjne
MAN (Metropolitan Area Network)
MAN (sieć miejska)