Level 932 Level 934
Level 933

13981 - 13995


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
administrator
administrator
target
adresat
to address
adresować
addressing
adresowanie
agent
agent (program umożliwiający operowanie w internecie)
baud
bod (szybkość transmisji danych)
to explore
eksplorować (poszukiwać)
exploration
eksplorowanie (poszukiwanie)
hacker
haker
hyper text
hipertekst
host
host (węzeł/komputer świadczący usługi innym Komputerom w sieci)
inet
inet (skrót odd „internet" lub „intranet")
Intranet
intranet
message
komunikat (wiadomość)
cross hairs
krzyżyk