Level 930 Level 932
Level 931

13951 - 13965


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to close a window/a file
zamknąć okno/plik
Close'; 'Shut down'
„Zamknij"
to overwrite
zapisać jednocześnie kasując poprzednią wersję (nadpisać)
to save a file as...
zapisać plik jako...
to save a file on a diskette
zapisać plik na dyskietkę
to rewrite
zapisać ponownie
to save data
zapisywać dane
Save'
„Zapisz"
Save as ..."
„Zapisz jako ..."
Apply'
„Zastosuj"
paper jam
zator w podawaniu papieru przez drukarkę
system hangup
zawieszenie systemu
„Mark"
„Zaznacz"
to mark (sth) with the mouse
zaznaczyć (coś) myszką
microprogram instruction set
zbiór rozkazów/instrukcji, które można użyć w mikroprogramie