Level 929 Level 931
Level 930

13936 - 13950


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
screen dump
wydruk (zrzut) ekranu
computer printout
wydruk komputerowy
screen saver
wygaszacz ekranu
Escape'; 'Exit'; 'Quit'
„Wyjdź"
to escape/exit/quit
wyjść z programu (zakończyć)
to justify left/right margin
wyrównać do lewej/prawej
Send to...'
„Wyślij do ..."
Cut'
„Wytnij"
rich text format (rtf)
wzbogacony format tekstowy (rtf.)
Not enough space on disk'
„Za mało miejsca na dysku"
to copy protect
zabezpieczać przed kopiowaniem
Save'
„Zachowaj"
Save as ..."
„Zachowaj jako ..."
to instal(l) a program
zainstalować program
Quit'
„Zakończ"