Level 928 Level 930
Level 929

13921 - 13935


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to press a key/a button
wcisnąć klawisz/przycisk
to press a key combination
wcisnąć kombinację klawiszy
to read data
wczytywać dane
View'
„Widok"
Paste'
„Wklej"
Insertdisk'
„Włóż dysk"
to type
wpisać tekst za pomocą klawiatury
data/command entry
wprowadzenie danych/polecenia
to key data
wprowadzić dane do komputera za pomocą klawiatury
to enter data/a command
wprowadzić dane/polecenie
to enter a password
wprowadzić hasło
mouse pointer
wskaźnik myszy
to insert a symbol/a table
wstawić symbol/tabelę
Insert'
„Wstaw"
Clear'; 'Purge'
„Wyczyść"