Level 926 Level 928
Level 927

13891 - 13905


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
directory creating
tworzenie katalogów
mirror copy creating;
tworzenie kopii lustrzanej
backup creating
tworzenie kopii zapasowej
number list creating
tworzenie liczbowych zestawień
file creating
tworzeni plików
presentation/drawing/table/diagram creating
tworzenie prezentacji/rysunków/tabel/wykresów
to learn with a computer
uczyć sie za pomocą komputera
backslash
ukośnik lewy
slash
ukośnik prawy
to order files
uporządkować pliki
Run'
„Uruchom"
Rerun'
„Uruchom ponownie"
to rerun
uruchomić ponownie
to run a program
uruchomić program
to set margins
ustawić marginesy