Level 925 Level 927
Level 926

13876 - 13890


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Check
„Sprawdź"
computer professional
specjalista komputerowy (informatyk)
computer controlled
sterowany komputerowo
mouse-driven
sterowany za pomocą myszy
cluster controller
sterownik klastra
realtime simulation
symulacja w czasie rzeczywistym
speech/voice synthesis
synteza mowy/głosu
artificial intelligence (Al)
sztuczna inteligencja
data downloading
ściągnięcie danych (z innego komputera)
access path
ścieżka dostępu
Table'
„Tabela"
to debug
testować i usuwać błędy w programie (debugować)
debugging
testowanie i usuwanie błędów w programie (debugowanie)
worksheet creating
tworzenie arkuszy
data base creating
tworzenie bazy danych