Level 923 Level 925
Level 924

13846 - 13860


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to learn a program
poznać program
to work with/at/on a computer
pracować przy komputerze
antivirus maintenance
profilaktyka antywirusowa
object-oriented programming
programowanie obiektowe
to store data
przechować dane
to reinstal(l) system
przeinstalować system
computer crime
przestępstwo komputerowe
Back'
„Powróć"
Drag and drop'
„Przeciągnij i upuść"
Browse'
„Przeglądaj"
Go to ..."
„Przejdź do ..."
Move'
„Przenieś"
Abort'
„Przerwij"
to move an icon
przesunąć ikonę
to send data
przesyłać dane