Level 921 Level 923
Level 922

13816 - 13830


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to recover a file
odzyskać plik
file recovery
odzyskiwanie plików
dialogue box
okienko dialogowe
active/inactive option
opcja aktywna/nieaktywna
Option not available'
„Opcja niedostępna"
error warning
ostrzeżenie o błędzie
Open
„Otwórz"
toolbar
pasek narzędzi
scrollbar
pasek przewijania
taskbar
pasek zadań/menu
to type
pisać na komputerze przy użyciu klawiatury
to write a program
pisać program
bat (batch) file
plik bat. (wsadowy)
doc (document) file
plik doc. (dokument)
exe (executable) file
plik exe. (uruchamiający)