Level 919 Level 921
Level 920

13786 - 13800


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Copy'
„Kopiuj"
number of columns/lines
liczba kolumn/wierszy
queue
lista zadań czekających na realizację (kolejka)
batching
łączenie w grupy (pakowanie)
to merge files
łączyć pliki
to batch
łączyć w grupy (pakować)
nerd
maniak komputerowy
program menu
menu programu
data base modifying (update/updating)
modyfikowanie (aktualizacja) bazy danych
file modifying (update/updating)
modyfikowanie (aktualizacja) pliku
to click the left/right button of the mouse
nacisnąć lewy/prawy przycisk myszy
Tools'
„Narzędzia"
Next window'
„Następne okno"
file name
nazwa pliku
to name a file
nazwać plik