Level 918 Level 920
Level 919

13771 - 13785


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Insert key (INSERT)
klawisz wstawienia
escape key (ESCAPE/ /ESC)
klawisz wyjścia
caps lock key (CAPS LOCK)
klawisz zablokowania podniesienia znaku
control key (CONTROL/ /CTRL)
klawisz zmiany/modyfikujący kod znaku (kontrolny)
alt key(ALT)
klawisz znaków specjalnych (np. polskie znaki diakrytyczne: ą/ć/ę itp.)
cursor movement keys
klawisze sterujące kursorem
to click ...
kliknąć na ...
double click
kliknięcie podwójne
(single) click
kliknięcie pojedyncze
order code
kod rozkazu
Continue'
„Kontynuuj"
security backup
kopia bezpieczeństwa
master copy
kopia matka
backup copy
kopia zapasowa
to copy a diskette
kopiować dyskietkę