Level 916 Level 918
Level 917

13741 - 13755


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Add'
„Dodaj"
Add column/line'
„Dodaj kolumnę/wiersz" (przy tworzeniu tabeli)
Adjust
„Dostosuj"
Print
„Drukuj"
DTP (desktop publishing)
DTP (skład komputerowy)
Edit'
„Edycja"
to edit a file
edytować plik
electronic data processing (EDP)
elektroniczne przetwarzanie danych
Label not found'
„Etykieta nie odnaleziona"
resource interchange file format (riff)
format pliku wymiany zasobów (riff)
disk formatting
formatowanie dysku
text formatting
formatowanie tekstu
program function
funkcja programu
computer graphics
grafika komputerowa
to import file
importować plik