Level 915 Level 917
Level 916

13726 - 13740


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
execution/run-time error
błąd wykonania
detected error
błąd wykryty
No access'
„Brak dostępu"
No batch file'
„Brak pliku wsadowego"
No path'
„Brak ścieżki"
to backspace
cofnąć kursor
to roll back
cofnąć operację
to undelete
cofnąć usunięcie
Back'
„Cofnij"
run-time/-duration
czas wykonania
queuing
czekanie w kolejce na realizację zadania
refresh rate
częstość odświeżania (odświeżanie)
disk defragmentation
defragmentacja dysku
data decompression
dekompresja danych
word lenght
długość słowa