Level 912 Level 914
Level 913

13681 - 13695


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to display (to show )
wyświetlić (pokazać)
to protect
zabezpieczać (chronić)
protection
zabezpieczenie (ochrona)
to save
zachować (zapisać)
to infect
zainfekować (wirusem)
to quit
zakończyć (wyjść z programu)
to log in
zalogować się (zarejestrować)
to close; to shut down
zamykać
entry
zapis (wpis pojedynczej informacji)
to write
zapisać (wpisać do pamięci komputera)
to save
zapisać (zachować)
query
zapytanie (kwerenda)
inquiry ; enquiry
zapytanie (żądanie)
to log in
zarejestrować się (zalogować)
to replace
zastąpić