Level 901 Level 903
Level 902

13516 - 13530


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to click
kliknąć
click
kliknięcie
to encode
kodować
coding; encoding
kodowanie
queue; line (Am)
kolejka (lista zadań czekających na realizację)
compilation
kompilacja
to compile
kompilować
packing
kompresja (pakowanie)
to pack
kompresować (pakować)
to computerise
komputeryzować
to convert
konwertować
cursor
kursor
italic(s)
kursywa (czcionka pochyła)
query
kwerenda (zapytanie)
log (register)
log (rejestr)